2010/06/17

Mártírok, áldozatok és hősök - XVI

A kaposvári mártíremlékműnek milyen törtenélmi háttere van? És hová kerültek a szobrok? Ezek is a rendszerváltás áldozatai lettek?

Kaposvárra mindenáron Lenin-szobrot kértek tőlem. Én azt mondtam, hogy így magában egy Lenin-alakot nem csinálok. Ezzel szemben, miután Somogy megye, amelynek székvárosa Kaposvár, születésem helye, ezért elkészítettem egy mártíremlékművet. A sötét erdőből kanyarodik ki egy út, befordul a térre, és ezen az úton közelednek a haIálraítéltek. Az 1919-es kaposvári direktórium tagjai, akik kínhaIált haltak. Horthy tiszti különítménye ugyanis a Tanácsköztársaság bukása után Siófokról kiruccanásokba kezdett a környéken. A fehér tisztek haIálra kínozták ezeket az embereket, és az erdőben kínhalállal lemészároIták őket. Részleteket nem mesélek magának, szörnűek a részletek.

Miután a legtöbbjükről nem maradt fenn hiteIes kép, ezért az én saját családomnak a tagjait készítettem el az emlékmű alakjaiként. Van például egy katonaruhás férfi - az az édesapám katonakori képe. A nőalak a nagymamámnak a szobra és így tovább. Tehát a családomnak a különböző tagjait portrétíroztam Somogy megyei mártíremlékműnek. - Ott tudják, hogy kiknek a portréi? - Mondtam már nekik azóta.

Az első két figura közé - miután azért haltak meg valamennyien, mert a közös rögeszméjük Lenin volt - "mintegy idézöjelbe téve" odahelyeztem egy Lenin-szobrot.

1 megjegyzés:

 1. Kulich Gyula
  * Becs, 1914. január 20.
  + Dachau, 1944.
  A magyar munkás- és ifjúsági mozgalom, valamint az antifasiszta ellenállás résztvevője. A dachaui koncentrációs táborban pusztult el.

  Lenin, Wladimir Iljics
  * Szimbirszk, 1870. április 22.
  + Gorki (Moszkva mellett), 1924. január 21. Orosz kommununista politikus. 1895-ben letartóztatják forradalomra való felbújtás miatt, 1897-1900 között száműzetésben él Szibériában. 1900-ban emigrál (London, München, Gen)f. Az 1905-ös forradalom után, amelyben nem vitt jelentős szerepet, ismét külföldre kénytelen távozni és 1907-1917 között emigrációban él. 1917-ben német segítséggel hazacsempészve, fegyveres felkelésre hív fel; az októberi forradalom győzelme után a Népbiztosok Tanácsának elnökeként kezébe veszi a hatalmat es mind keményebb eszközökhöz nyúl. Ellene elkövetett merénylet következményeibe halt bele.

  VálaszTörlés