2010/06/17

Mártírok, áldozatok és hősök - VI


Miután a Wallenberg-szobor már állt, azon spekuláltunk Salgó Miklós barátommal, hogy olyan kerítést kellene csináltatni az amerikai nagykövetség elé, hogy ez a szobor "kikerüljön az utcára“, vagyis a követség tulajdonán marad továbbra is, de a kerítéssel úgy vesszük körül, hogy az utcáról is látható és megközelíthető legyen. Azonban egy napon telefonhívást kaptam, hogy egy másik nagykövet szívesen lát ebédre. Azt hiszem, négyen ültünk az asztal körül, az illető nagykövet a feleségével, az amerikai nagykövet meg én. És azon gondolkodtunk, hogyan lehetne mégis közterületen elheIyezni. És egy egészen kitűnő megoldást talált a diplomácia.

Kádár Jánosnak meghívást nyújtottak át egy bizonyos országba, és amikor a nagykövet átnyújtotta neki a meghívót, Kádár megkérdezte, mi lesz a protokoll? És a nagykövet azt felelte, amint a repülőgépről leszáll, lesz sajtóértekezlet, ahol minden bizonnyal fel fogják tenni neki azt a kérdést, van-e Wallenbergnek emlékműve Magyarországon? Az illető nagykövet átadta a meghívó levelet, majd távozott. Másnap délután Salgó Miklós ment búcsúlátogatásra Kádár Jánoshoz, mert lejárt kiküldetésének az ideje. Utána eljött hozzám és elmesélte, hogy két óra hosszat nem mert előhozakodni vele, azután mégis összeszedte magát és így szólt: „Én pedig, fötitkár úr, szeretnék a magyar népnek ajándékozni egy Wallenberg-emlékművet". Felcsillant Kádár szeme, mert hiszen az elkövetkező látogatásán most már elmondhatja majd, hogy van Wallenberg-emlékmű. És én még aznap este négy telefonhívást kaptam, amelyek mindegyike a Wallenberg-emlékművel foglalkozott. Felhívott például a Fővárosi Tanács egyik elnökhelyettese, és felháborodva ugyan, de azért megkönnyebbülten azt mondta, menjek be hozzá és állapodjunk meg a szobor leendő helyében - tehát magyarán: az emlékmű két hét múlva a helyén állt.

1 megjegyzés:

 1. Nicolas M. Salgó
  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A61675-2005Feb28.html

  Kádár János
  * Fiume, 1912. május 25.
  + Budapest, 1989. július 6.
  Magyar kommunista politikus.
  A Kommunisták Magyarországi Pártjának 1931 óta tagja. Az 1956-os magyar forradalom után szovjet megbízásból kormányt alakított. 1956-1988 között a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, 1956-58, valamint 1961-68 között egy személyben miniszterelnök is.

  Wallenberg, Raoul
  * Stockholm, 1912. augusztus 2.
  Eltűnt 1945. január 17-én.
  Svéd kereskedő. Diplomata útlevéllel érkezett 1944. július elején Budapestre, hogy a Németországba való deportálás elől igyekezzen zsidókat menteni. Svéd menlevelek és svéd oltalom alá helyezett védett házak segílségével sikerült mintegy tizenötezer ember életét megmentenie. Miután a Vörös Hadsereg felszabadította a pesti oldalt, Wallenberget Moszkvába hurcolták. Hivatalos szovjet közlés szerint 1947. július 17-én a Lefortovo-börtönben szívrohamban elhunyt.

  VálaszTörlés